Friluftslivet har upplevt ett ordentligt uppsving under senare år, det gäller såväl i Sverige som i resten av Europa. Allt fler beger sig ut i naturen för att ägna sig åt ett aktivt friluftsliv i någon form. Som exempel på vanliga friluftsaktiviteter kan nämnas vandring, kanot- eller kajakpaddling, klättring, cykling, skidåkning men även något så stillsamt som svampplockning. Vad som är väsentligt är att man befinner sig ute i naturen och att man rör på sig, om än i maklig takt.

Ett aktivt friluftsliv är inte endast bra för hälsan och en lisa för själen. Det är även något som ökar förståelsen och respekten för vår miljö. I umgänget med andra friluftsmänniskor upptäcker man snart en miljömedvetenhet som ligger klart över genomsnittet. Friluftsmänniskor är generellt mycket måna om att agera miljömedvetet, och de tar ofta det där extra steget för att värna om vår miljö. Detta gäller såväl på som utanför vandringsstigen.

Julen – en komplicerad helg för många friluftsmänniskor

Julhelgen är på många sätt en komplicerad helg för många friluftsmänniskor. Förutom att julen i sig är baserad på en närmast absurd överkonsumtion, ställer något så enkelt som inköpet av en julgran till det för många miljömedvetna friluftsfamiljer. Detta gäller framförallt de familjer där det även finns yngre barn.

Den traditionella kommersiella försäljningen av julgranar är en företeelse som är långtifrån gynnsam för miljön. De friluftsmänniskor som under sina vandringar har passerat en kommersiell julgransodling kan skriva under på att det inte är en särskilt vacker skapelse. Dessutom är odlingarna ofta inhägnade vilket gör det omöjligt att vandra i området.

Att en julgransodling inte är en estetisk upplevelse är emellertid ett problem av mindre vikt. Ett betydligt större problem är den mängd av kemikalier som traditionella julgransodlare använder sig av på sina odlingar. Därefter huggs de kemikaliefyllda granarna ner och transporteras till våra hem där de utgör medelpunkten under en eller par veckors tid. Detta är självfallet mindre lyckat, vilket framförallt gäller de familjer där det finns allergikänsliga familjemedlemmar.

Miljövänliga julgranar med KRAV-märkning

Även de mest inbitna friluftsmänniskor vill tillbringa julhelgen i skenet av en julgransbelysning. Många friluftsmänniskor har därför varit tvungna att tumma på sina miljöideal under juletider. Emellertid finns det sedan ett antal år tillbaka en ljusning i julmörkret. Den ökade miljömedvetenheten har lett till att det idag är möjligt att köpa julgranar vilka uppfyller en särskild KRAV-märkning. Dessa granar har odlats ekologiskt under mycket hårda miljökrav och innehåller inte några kemikalier överhuvudtaget.

Möjligheten att köpa miljövänliga julgranar är tveklöst något som gjort julen enklare för många friluftsmänniskor. Numera är det möjligt att bry sig om miljön och ändock se barnens ögon tindra när de öppnar sina julklappar, självfallet innehållande friluftsprylar, intill den upplysta och miljövänliga julgranen.

Divi