I Sverige är vi vana vid att hänvisa till allemansrätten ute i skogen och på andra platser. Man är helt enkelt van att få röra sig fritt. Men ibland kan det vara så att allemansrätten hindras. Det kan kännas som kränkande för friluftslivet, men hur får man egentligen stängsla och spärra av?

Var gäller allemansrätten?

När det gäller allemansrätten finns den i stort sett överallt. Den gäller dock inte på tomter eller i den så kallade hemfridszonen. En hemfridszon är den mark som finns alldeles intill ett hus. Hur stor den är finns inga mått för men finns en avgränsning runt ett hus med staket, ett dike eller liknande kan man räkna med att zonen går där. Man får alltså inte ta sin picknickkorg och sätta sig på någon annans veranda och fika utan lov.

Betande djur

Om det finns betande djur på en mark är det självklart att man får sätta upp staket där. Att använda kraftiga jordborrar för att få ner stängselstolparna i marken är inte fel. Då vet man att djuren håller sig där de ska. Om hagen inte ligger vid eller i närheten av något som har betydelse för kultur eller fritid finns det inga regler för att hagen ska gå att passera. Som vandrare eller turist är det också klokt att ha koll på att man måste visa hänsyn till djur om man passerar genom en hage.

Skyltar

Om man har tillstånd av kommunen får man sätta upp skyltar med enskild väg samt skyltar om att man inte får köra in med bil. Äger man skog får man också sätta upp grindar på vägarna och de får vara låsta. Vägen får dock bara stängas av för motortrafik. Har man en hage och det är förenat med fara att vistas i den är det också helt på sin plats att sätta upp skyltar där man till exempel varnar för tjurar, för aggressiv häst eller liknande.

Får man passera hagar för att ta sig till friluftsområden?

Ja, så länge man stänger grindar och visar hänsyn får man passera en hage för att komma till ett friluftsområde. Men passagen sker på egen risk. Det betyder att om man går in i hagen får man stå för egna personskador på egen hand. En djurägare kan inte belastas om man blir sparkad av en häst eller stångad av en get.

Divi