Kombinera flytt med friluftsliv

Kombinera flytt med friluftsliv

Om man bor i en stad och har hittat bra friluftsområden där man kan promenera, idrotta och annat kan det kännas jobbigt att lämna det, speciellt om man har ett mycket aktivt friluftsliv. Det kan dock vara så att man trots allt måste flytta. Man kan få arbete på en...
Naturreservat

Naturreservat

I Sverige finns närmare 5000 olika naturreservat. Syftet med dessa är att skydda naturområden som är särskilt värdefulla. I takt med urbaniseringen har naturområden förstörts på ett sätt som förr inte var möjligt. Tack vare miljöfrågor gällande naturreservat som lyfts...
Divi