Skärgården

Skärgården

Skärgårdsmiljön är en del av Sveriges natur- och kulturarv, vilket gör det till ett område ämnat att bevaras. Skärgården är dock ofta tätbebyggd vilket gör att viss naturomsorg begränsas. Därför är det extra viktigt för personer som vistas i skärgården att hjälpas åt...
Divi