I Sverige står allemansrätten som en del i lagboken och är att betrakta som rätten för alla att vistas i naturen. Detta gäller även privat mark och inkluderar även rätten att uppehålla sig på marken tillfälligt för att exempelvis plocka bär eller svamp. Men med rätten följer även skyldigheten att visa respekt för natur, djur och markägare.

Sedan sekelskiftet har grundregeln varit att alla fritt får vistas i skogen och plocka bär. Men först år 1940 etablerades uttrycket allemansrätten. År 1994 skrevs allemansrätten in i Sveriges grundlag men med fortsatt utrymme för tolkning och egen definition. Att alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten står dock klart, samt att personen i fråga ska visa hänsyn och varsamhet. Det finns en hel del att tänka på vid olika aktiviteter som kan vara bra att ha koll på. Aktiviteter som i många fall är att betrakta i gråzonen är bärföretag med inhyrda plockare, organiserad ridning och viss tävlingsverksamhet. Detta har lett till en del konflikter och på 2000-talet har allemansrättens eventuella inskränkningar på äganderätten diskuterats brett.

  • Eldning – Generellt är det tillåtet att elda om ingen risk finns för spridning eller att elden skadar mark, djur och växter. Vid torrt väder införs ibland eldningsförbud, så håll koll på detta i ditt område. I nationalparker och naturreservat kan särskilda regler för eldning gälla.
  • Tältning – Det är tillåtet att tälta i naturen något enstaka dygn. Det är dock viktigt att inte störa markägaren eller skada naturen. Vid uppställning av många tält rekommenderas det att markägaren tillfrågas om lov då risken för att marken tar skada då ökar. I naturreservat och nationalparker kan särskilda regler gälla för att få sätta upp tält.
  • Vattenområden – Allemansrätten gäller även på vatten och du får övernatta i båt något enstaka dygn. Även badstränder ska vara tillgängliga för alla (undantaget tomtstränder) och här gäller även varsamhet för att inte störa eller förstöra.
Divi