Skärgården

Skärgården

Skärgårdsmiljön är en del av Sveriges natur- och kulturarv, vilket gör det till ett område ämnat att bevaras. Skärgården är dock ofta tätbebyggd vilket gör att viss naturomsorg begränsas. Därför är det extra viktigt för personer som vistas i skärgården att hjälpas åt...
Friluftsliv med kul utmaningar

Friluftsliv med kul utmaningar

Frisk luft är hälsa och att befinna sig ute i naturen ger en härlig känsla av lugn och harmoni. Att befinna sig ute i det vilda, omgiven av träd och växter, porlande åar, mossiga stenar och allehanda djur är vackert, energigivande och spännande. Det ger oss minnen om...
Vatten

Vatten

Sverige är rikt på sjöar och har dessutom kustmiljö i söder. Detta bådar gott för mängder av friluftsaktiviteter där vi kan njuta av våra svenska vatten. Den biologiska mångfalden är dessutom beroende av dessa vatten, vilket gör att de är väl skyddade. Paddling...
Att utöva fritidsintressen när man har ont

Att utöva fritidsintressen när man har ont

När man har ont någonstans i kroppen kan smärtan lätt göra att man blir på dåligt humör. Den kan också göra så att man inte längre känner för, eller kan hålla på med fritidsintressen, sporter och annat som man tidigare älskat. Men även om man har ont kan man faktiskt...
Kombinera flytt med friluftsliv

Kombinera flytt med friluftsliv

Om man bor i en stad och har hittat bra friluftsområden där man kan promenera, idrotta och annat kan det kännas jobbigt att lämna det, speciellt om man har ett mycket aktivt friluftsliv. Det kan dock vara så att man trots allt måste flytta. Man kan få arbete på en...
Divi