Att utöva fritidsintressen när man har ont

Att utöva fritidsintressen när man har ont

När man har ont någonstans i kroppen kan smärtan lätt göra att man blir på dåligt humör. Den kan också göra så att man inte längre känner för, eller kan hålla på med fritidsintressen, sporter och annat som man tidigare älskat. Men även om man har ont kan man faktiskt...
Kombinera flytt med friluftsliv

Kombinera flytt med friluftsliv

Om man bor i en stad och har hittat bra friluftsområden där man kan promenera, idrotta och annat kan det kännas jobbigt att lämna det, speciellt om man har ett mycket aktivt friluftsliv. Det kan dock vara så att man trots allt måste flytta. Man kan få arbete på en...
Fjällmiljö

Fjällmiljö

Den svenska fjällen är unik i sitt slag och erbjuder värdefulla vyer av orörd natur. Detta gör dock fjällmiljön känslig för yttre påverkan då många vill nyttja denna för olika ändamål. Därför finns föreskrifter som säger att verksamheter i fjällområden ska bedrivas...
Skog

Skog

Skogen är det vanligaste utflyktsmålet för den som vill ägna sig åt friluftslivet. I Sverige har vi dessutom gott om skog med en bred artrikedom, vilket vi självklart gör rätt i att nyttja. Förutom att bara promenera i skogen finns en hel del aktiviteter som vi gärna...
Divi