Fjällmiljö

Fjällmiljö

Den svenska fjällen är unik i sitt slag och erbjuder värdefulla vyer av orörd natur. Detta gör dock fjällmiljön känslig för yttre påverkan då många vill nyttja denna för olika ändamål. Därför finns föreskrifter som säger att verksamheter i fjällområden ska bedrivas...
Skog

Skog

Skogen är det vanligaste utflyktsmålet för den som vill ägna sig åt friluftslivet. I Sverige har vi dessutom gott om skog med en bred artrikedom, vilket vi självklart gör rätt i att nyttja. Förutom att bara promenera i skogen finns en hel del aktiviteter som vi gärna...