Nationalparker

Nationalparker

Syftet med nationalparker är liksom vid naturreservat att skydda specifika områden. Skillnaden är att en nationalpark har ett strängare skydd och marken ägs alltid av staten. Dessutom har nationalparken en närmare koppling till det svenska natur- och kulturarvet....
Divi