Syftet med nationalparker är liksom vid naturreservat att skydda specifika områden. Skillnaden är att en nationalpark har ett strängare skydd och marken ägs alltid av staten. Dessutom har nationalparken en närmare koppling till det svenska natur- och kulturarvet. Därför kan man säga att nationalparker finns för att bevara unika och särskilt natursköna miljöer.

Sverige utgörs av sex olika landskapstyper. Med hjälp av nationalparker skyddas dessa områden som är typiska för just den svenska naturen. Många nationalparker har gjorts tillgängliga för friluftslivet och med sina unika områden är de mycket populära att besöka. Särskilt natursköna miljöer går att finna i nationalparker. Dock gäller specifika regler för olika parker så det gäller att ha koll på detta om du vill besöka en nationalpark.

I dagsläget finns 30 nationalparker i Sverige, men det pågår projekt för nya och utvidgande av befintliga parker. Dessa ligger spridda över hela landet vilket gör att du enkelt finner en nationalpark nära dig. Exempel på vad som går att finna i en nationalpark är djupa urskogar, grottor och blomstrande ängsmarker. I dessa parker råder dessutom ett rikt djurliv vilket gör ett besök till en äkta naturupplevelse.

Divi