Svenska friluftslivets historia

Svenska friluftslivets historia

Rätten till friluftsliv har inte alltid varit en självklarhet. Förr var det främst människor från överklassen som nyttjade skog och mark för olika aktiviteter. Så småningom väcktes intresset för friluftslivet även hos den breda massan. Men det var först på 1980-talet...
Divi