Rätten till friluftsliv har inte alltid varit en självklarhet. Förr var det främst människor från överklassen som nyttjade skog och mark för olika aktiviteter. Så småningom väcktes intresset för friluftslivet även hos den breda massan. Men det var först på 1980-talet då särskilda naturvårdsområden inrättades som friluftslivet tog verklig fart i Sverige.

Redan år 1892 bildades friluftsfrämjandet som då gick under namnet “Föreningen för skidlöpningens främjande i Sverige”. I takt med att industrisamhället växte fram arbetade människor allt mer monotont och folkhälsan blev lidande. Friluftsfrämjandets uppgift var att få människor att motionera mer genom att vistas ute i naturen.

Skidåkning blev till en början en mycket central del i att få människor mer aktiva. Det anordnades turer i de svenska fjällen där unga arbetare sökte styrka och harmoni. Den friska luften och fysiska ansträngningen hade en positiv inverkan på hälsan och främjade arbetsprestationen.

På 1950-talet grundandes “Operation vildmark”, som kom att revolutionera svenskt friluftsliv. Syftet var att hjälpa Stockholms mest utsatta ungdomar genom att flytta fokus från kriminalitet till hälsosamma sysselsättningar i naturen. Än idag arbetar friluftsfrämjandet med detta där de exempelvis strider för att säkra tätortsbelägna skogsområden.

En friluftsskola riktad till barn bildades av friluftsfrämjandet år 1957 och fick namnet “Skogsmulle”. Skolan byggde sin verksamhet på att barn skulle lära sig att leva i samspel med naturen och dra nytta av dess tillgångar. Vildmarkskunskap anpassad för barn blev skolans attribut. Konceptet blev mycket framgångsrikt och etablerades även internationellt i exempelvis Japan, Finland och Tyskland.

En viktig punkt i svenskt friluftsliv var år 1983 när förskolan “I ur och skur” bildades. Syftet var en förskola där barn kunde inspireras av naturen, samtidigt som de fick lov att bli smutsiga och röra på sig. Idag har denna grundtanke banat väg för en mängd naturförskolor både i Sverige och andra länder.

Redan innan svenskt friluftsliv etablerades i stor skala var dess hälsofördelar kända. Att röra sig ute i naturen genom att utföra olika aktiviteter blev ett sätt att säkra ungas hälsa och även deras arbetsprestation. Idag är det dock ännu viktigare att behålla friluftslivet som en naturlig del i vårt land eftersom urbaniseringen i många fall hotar skog och naturområden. Men tack vare friluftsfrämjandet och statens insikt när det gäller friluftslivets roll för samhället finns lagar som skyddar viktiga naturområden.

Divi