Orientering går ut på att ta sig fram på obekant mark med hjälp av orienteringskarta och kompass. Det gäller att nå särskilda kontrollpunkter på så kort tid som möjligt. Vanligtvis används en stämpelmaskin som sitter vid varje kontrollpunkt. Till sin hjälp har orienteraren sin löparbricka som markerar tiden elektroniskt vid varje kontroll.

Det finns en mängd olika typer av orientering och för nybörjaren är det enkelt att kontakta Svenska Orienteringsförbundet för att få hjälp att komma igång. Vanligast är orienteringslöpning där förflyttning sker till fots. Men även denna variant kan utövas på många olika vis. Aspekter som spelar roll är platsen där orienteringen sker, som likaväl kan vara i en stad eller park som i skogen. Även längden på banan och antal kontroller kan variera kraftigt. Orientering kan dessutom ske både dag- och nattetid. På natten används pannlampa som hjälpmedel.

Det är också vanligt att orientering kombineras med andra sporter. Inom rallysporten används orientering där föraren ska finna rätt väg med hjälp av kartläsning. Även orienteringsskytte har blivit mycket populärt på senare år. Vid skidorientering används redan existerande spår men kartan är inte lika komplett som vid orienteringslöpning. Multisport är en kombination av flera sporter som vävs samman. Orientering är vanligtvis ett delmoment i denna sport.

Divi