Friluftslivet är tänkt att vara tillgängligt för alla. Idag finns en mängd olika aktiviteter som anordnas eller går att genomföra på egen hand. Oavsett intresse eller rörelseförmåga finns det något som passar alla. Inte heller ålder ska påverka möjligheterna till att röra sig fritt ute i naturen. Många ungdomsföreningar anordnar aktiviteter för barn och ungdomar.

Anledningen till att friluftslivet förespråkas i sådan stor skala är alla dess hälsofördelar. Forskning tyder på en rad positiva effekter av att vistas ute i naturen. Den friska luften stärker immunförsvaret genom att kroppen bildar fler vita blodkroppar, som i sin tur motverkar infektioner. Att dessutom tillbringa tid utanför den förorenade stadsmiljön minskar riskerna för exempelvis cancer, diabetes, depression samt hjärt- och kärlsjukdomar.

Det finns även studier som visar på att träd kan sänka blodtrycket och produktionen av stressrelaterade hormoner. Detta kan dämpa negativa känslor och är mycket bra mot depression. Det är också enklare att slappna av ute i naturen och hjärnan får vila från tankar som vanligtvis tynger oss. Detta ger oss en stund för återhämtning och det blir lättare att fokusera när vardagen tar vid igen.

Statistiskt sett är äldre personer mer aktiva i friluftslivet än andra åldersgrupper. Mycket tyder på att anledningen till detta är att pensionärer har mer tid över för promenader och liknande. Men visst finns det dem som känner att den fysiska hälsan inte längre tillåter naturvistelser. Där har vi som samhälle ett ansvar att anpassa och möjliggöra även för dessa personer att kunna njuta av friluftslivet. År 2017 gjordes en satsning av friluftsfrämjandet där fokus låg på friskvård för äldre. Det anordnades olika aktiviteter anpassade för äldre så som stavgångsvandring och rullstolspromenader. Friluftsgården som var utgångspunkten för denna verksamhet är aktiv idag och ligger i Jönköpings län.

Det finns en mängd olika organisationer och föreningar som anordnar aktiviteter för unga i naturen. Det finns även särskilda skolor som baserar sitt lärande på utomhuspedagogik. Förutom de fysiska hälsofördelar som utomhusvistelsen medför finns även studier som visar att barns koncentrationsförmåga förbättras, vilket gör inlärning enklare. Barn som får lära sig i naturen har också visat sig vara mindre rastlösa och benägna att drabbas av infektioner. Även barnens utveckling främjas vid klasser utomhus eftersom det skapar intresse och stimulerar hjärnans tillväxt.

Med syftet att göra friluftslivet tillgängligt även för personer med funktionshinder bildades “Skogstur”, en förening som hjälper dessa människor att komma ut i naturen. I föreningens regi anordnas skogsturer för personer med olika funktionshinder och konceptet har varit en riktig succé. Denna förening finns i Stockholms län men hoppet är att fler lokalgrupper inom friluftsfrämjandet framöver ska bilda sina egna grupper, så att fler ska få möjlighet att vistas ute i skog och mark.

Divi