Den svenska fjällen är unik i sitt slag och erbjuder värdefulla vyer av orörd natur. Detta gör dock fjällmiljön känslig för yttre påverkan då många vill nyttja denna för olika ändamål. Därför finns föreskrifter som säger att verksamheter i fjällområden ska bedrivas med särskild hänsyn till miljön och det olika fjälltypernas förvaringsvärde. Vissa områden är dessutom skyddade i form av nationalparker eller naturskyddsområden.

Fjällen är känd för sina skidbackar vintertid, men det finns så mycket mer att upptäcka i den vackra miljön. Åka hundspann är ett populärt turistmål, samt att färdas med hjälp av snöskoter. Men fjällen erbjuder inte bara naturupplevelser vintertid, utan är även värt ett besök på sommaren. Fjällvandring passar utmärkt för detta och är något som alla äventyrare bör göra någon gång i livet. I fjällmiljön finns också många älvar som lämpar sig för paddling, vilket är ytterligare ett sätt att ta del av friluftslivet i norr. Fjällsjöarna kan verka något kalla för att bada i men dess klara vatten är däremot perfekt för den som gillar att fiska.

Det hårda vinterklimatet i fjällen gör att många djur flyr söderut när vintern kommer och återvänder igen när sommaren är på ingång. Anledningen är att det vintertid är mycket kallt och mörkt vilket försvårar födosök. Trots det är ändå fjällområden en vanlig miljö för våra svenska rovdjur. Brunbjörn, varg och lodjur är några av de som går att finna i svenska fjälltrakter. Det finns även ett antal djur som endast går att finna i fjällen. Dessa är fjällräv, fjällripa och fjällämmel. Även växtlivet har anpassat sig efter klimatet i fjällen. De flesta är mycket kortvuxna och kompakta vilket är fördelaktigt vid blåsigt väder.

Divi