Cykelsporten är mycket populär och i Sverige anordnas tävlingar i en rad olika grenar. Cykeln är dessutom ett utmärkt färdmedel för den som vill söker äventyr eller naturupplevelser. I takt med att koldioxidutsläppens miljöpåverkan uppmärksammats gör också fler valet att cykla istället för att åka bil. Även ökad fokus på hälsan har gjort att cykling blivit allt mer populärt som motionsform.

Allemansrätten gäller även den som cyklar. Det är dock viktigt att köra försiktigt och tänka på vägval för att inte skada ömtålig mark i onödan. För den som vill cykla i naturen är det generellt sett tillåtet att cykla på motionsspår och vandringsleder. Men det kan finnas särskilda regler inom ett lokalt område. Därför är det viktigt att kolla efter eventuella förbudsskyltar eller fråga kommunen vid tveksamheter.

Det är alltid tillåtet att cykla på enskilda vägar, så vida markägaren inte känner sig störd av att du cyklar för nära dennes hus. Över planteringar, trädgårdar och åkrar med grödor är det däremot inte tillåtet att cykla. Det kan dessutom vara bra att fråga markägaren om lov ifall planen är att cykla regelbundet på området. Detta gäller också vid organiserad cykling, men även då tillåtelse ges är arrangören ansvarig för att marken inte skadas.

Även eldrivna cyklar, permobiler och rullstolar får köras i naturen. Däremot gäller samma lag om att marken inte får ta skada, vilket gör att man i dessa fall bör vara extra varsam. Det rekommenderas därför att vägar och leder används. Tänk även på att mjuka och blöta marker lättare tar skada.

Redan år 1868 arrangerades det första cykelloppet och idag är cykelsporten även en del i de olympiska sommarspelen. Cyklarna som används är specialkonstruerade för att klara av långa sträckor. Idag finns en mängd olika cykeltävlingar som arrangeras världen över.

Vid landsvägscykling körs långa sträckor som utgörs av endagslopp eller etapplopp som innebär att resultatet av flera lopp sammanställs till ett slutresultat. Dessa tävlingar kan även genomföras genom tempolopp eller linjelopp. Det är starten som avgör vilken typ av lopp som körs. Vid linjelopp startar alla deltagare samtidigt och den som går i mål först vinner. Vid tempolopp har alla cyklister en egen start- och sluttid varpå vinnaren utnämns efter att alla gått i mål.

Även terrängcykling är en populär tävlingsform. Vanligtvis används då en mountain bike som är utformad speciellt för att klara hård terräng. Vid cykeltävlingar på motocrossbana används istället en BMX-cykel som är skapad för att klara snäva kurvor och höga hopp.

Divi