Något för alla

Något för alla

Friluftslivet är tänkt att vara tillgängligt för alla. Idag finns en mängd olika aktiviteter som anordnas eller går att genomföra på egen hand. Oavsett intresse eller rörelseförmåga finns det något som passar alla. Inte heller ålder ska påverka möjligheterna till att...
Svenska friluftslivets historia

Svenska friluftslivets historia

Rätten till friluftsliv har inte alltid varit en självklarhet. Förr var det främst människor från överklassen som nyttjade skog och mark för olika aktiviteter. Så småningom väcktes intresset för friluftslivet även hos den breda massan. Men det var först på 1980-talet...
Långfärdsskridskoåkning

Långfärdsskridskoåkning

Långfärdsskridskoåkning görs på naturis och behöver inte nödvändigtvis innebära längre färder. Speciellt för långfärdsskridskor är att de fästs på kängorna och är avtagbara för att det ska vara enkelt att skifta mellan skridskoåkning och vandring....
Orientering

Orientering

Orientering går ut på att ta sig fram på obekant mark med hjälp av orienteringskarta och kompass. Det gäller att nå särskilda kontrollpunkter på så kort tid som möjligt. Vanligtvis används en stämpelmaskin som sitter vid varje kontrollpunkt. Till sin hjälp har...
Fjällmiljö

Fjällmiljö

Den svenska fjällen är unik i sitt slag och erbjuder värdefulla vyer av orörd natur. Detta gör dock fjällmiljön känslig för yttre påverkan då många vill nyttja denna för olika ändamål. Därför finns föreskrifter som säger att verksamheter i fjällområden ska bedrivas...